Industri och bygg

Vi assisterar våra kunder med professionell och kvalificerad svetskompetens.
Våra kunder återfinns inom kärnkraftsindustrin, fordons och transportindustrin, oljeraffinaderier, pappersindustrin, cementindustrin, on/offshore samt oljeindustrin, montage och underhåll av stålkonstruktioner mm.

Samtliga kategorier har mycket höga krav på kompetens, effektivitet och kvalitet. Alla våra svetsare och har god erfarenhet från arbetslivet samt förekommande licenser och relevant utbildning.

Kontakt

Ropus Nordic AB
Domkyrkoesplanaden 1A
722 13 Västerås

Växel: 021-470 97 97
Mail: info@ropus.se

Logga in