Tekniska tjänster

Ropus Nordic AB deltar med hög kompetenstyngd inom energi, transport, process- och tillverkningsindustrin. Vi har sedan starten 2012 en god normaliserande tillväxt, för att möta upp våra stora kunders krav på hög servicegrad.

Ropus levererar kompetens till nischade roller inom vindkraft, kärnkraft, transport, infrastruktur, HVDC-teknik, kontrollsystem/automation, stationskunskap.

Våra uppdrag innehåller ofta en planerad kunskapsöverföring till kund. Ropus höga kompetenstyngd ger att vi snabbt fångar nya kunders möjligheter till rationaliseringar och viktig utveckling inom både teknik-, verktyg-, projekt- och organisationsförbättringar.

Vi har idag en stark rekryteringsprofil för både erfarna samt unga hungriga akademiker och är konstant i ca 20-talet rekryteringsprocesser.

Kontakt

Ropus Nordic AB
Domkyrkoesplanaden 1A
722 13 Västerås

Växel: 021-470 97 97
Mail: info@ropus.se

Logga in